STAPPEN UIT EEN BOARDROOM VANWEGE NIEUWE PERSPECTIEVEN TE VERKRIJGEN | The boardroom

Evaluaties en retraites met de raad bieden top platforms voor het identificeren van interesses, het aan de oppervlakte komen betreffende kwesties, u bevorderen betreffende discussie en het faciliteren van besluitvorming door samenwerkingsverband. In dikwijls bedrijven zijn deze processen standaard geworden en proberen ze natuurlijk keurig in de activiteitenkalender van de raad van bestuur en verstrekken ze de mogelijkheid voor het bestuur om niets alleen de uitvoerende bestuurders, maar eveneens het verschillende senior bedrijfsvoering te ontmoeten. Board assessments zijn genkel evaluatiescorecards alsof beoordelingsformulieren. Er is genkele magische formule voor dezelfde beoordeling sedert een bestuur (of commissie). Het doel is om de openhartige opvattingen van elk bestuurslid te uiten over hoedanig het bestuur werkt plus de effectiviteit ervan als een groep. De evaluaties variëren enorm qua reikwijdte en doel. Ze kunnen zich concentreren op een heleboel, van bordpraktijken en -processen tot de prestaties betreffende elke regisseur. Het besturen van dezelfde bedrijf ben een veeleisende oefening en bestuursvergaderingen beheersen worden opgebruikt door urgente kwesties betreffende de etmaal. Een effectieve manier vanwege het allemaal in perspectief te accommoderen, is sedert uit een beslotenheid van de directiekamer te stappen. Dit biedt kansen voor bestuurders om belangrijke inzichtoogmerk, opzet, plan, voornemen, zin te bereiken, zoals:

  • Leer mekaar kennen in minder formele settings.
  • Evalueer de prestaties plus behoeften betreffende het bord.
  • Focus op strategische ontwikkeling board management software van het bedrijf.
  • Bouwsector consensus plus los nieuwe meningsverschillen bij voordat ze problemen inslikken worden.

the boardroom

Effectieve debatten plus beraadslagingen vereisen een zekere mate met vertrouwdheid plus vertrouwen medio de bestuursleden. Besturen moeten ervoor zorgen dat er mogelijkheden zijn om bestuurders elkaar bij een informele, comfortabele omgeving te leren kennen. Alhier zijn een paar suggesties:

  • Regel voor elke bestuursvergadering een diner voor allemaal directeuren. Overweeg om accommoderen toe erbij wijzen betreffende elke bestuurder om bij een diner te vertrekken zitten en de plaatsingsregeling te wijzigen om ervoor te zorgen dat iedere directeur in de loop betreffende een tijdsperiode de belevenis heeft door naast elke andere directeur te zitten en daarmee te kletsen.
  • Het niet-uitvoerend voorzitter (of een leidende directeur, als een voorzitter lid is van het management) moet ten minste dezelfde keer per jaar samenkomen met een individuele bestuurder om dezelfde maaltijd erbij horen met de directeur over het bedrijf en het bestuur. Deze interactie kan ook problemen aan de oppervlakte brengen waarover spanning alsof irritatie bestaat.
  • De CEO behoren minstens dezelfde keer per jaar bij elke directeur moeten vergaderen om gedachten en ideeën te beluisteren die het directeur bezit over het bedrijf, u management en de feest van het CEO. Het NED-voorzitter, als die daarginds is, moet hier nauw bij word betrokken, zodat CEO niet verkeerd geïnterpreteerd wordt om tegen het stoel te lobbyen waar zich eventueel spanningen ofwel problemen plaatsvinden.

Doorgaans omvat de beoordeling een schriftelijke enquête ofwel een vertrouwelijk interview betreffende elk bestuurslid, vaak verricht door een voorzitter, het hoofdregisseur alsof een externe adviseur. Ongeacht het formaat, de sleutel tot dezelfde succesvolle evaluatie is het creëren met een omgeving waarin respondenten openhartig bestaan. Ze moeten er ongetwijfeld van zijn dat hun antwoorden niets aan hen kunnen worden toegeschreven en dat zij zich niets persoonlijk voor het hele bord willen schamen sedert wat iemand anders in de groep betreffende hen zullen zeggen. Een evaluatie dienen worden gevolgd door een rapport betreffende de voltallige raad en, indien betreffende toepassing, aan individuele bestuurders. Als iets wordt onthuld dat persoonlijk in verlegenheid zou kunnen worden gebracht, moet alleen de mens die het onderwerp zijn van zo’n opmerking een opmerking bij zien krijgen. Mensen hebben een hele natuurlijke neiging vanwege zich tegen de evaluatie te verzetten. Eén techniek om deze weerstand te verminderen, zijn om evaluaties opnieuw in te voeren als prestatieverbeteringsplannen. Deze plannen benadrukken datgene het doel van de oefening ben om een prestaties te verbeteren in plaats met kritiek erbij leveren op prestaties ofwel gedrag. Het behandelen van beoordelingen wanneer een toekomstgericht planningsproces, boven plaats betreffende een achteraf uitziende kritiek, kan dezelfde meer doelgerichte en positieve houding ten aanzien van het proces uitnodigen. Bestuursbeoordelingen zijn niets zelfuitvaardigend. Zodra de beoordeling opduikt plus problemen constateert, is de tijd voor het bestuur. De retraite wordt een locatie aan groepsdiscussie van de beoordelingsresultaten en formulering van actieplannen waarmee onenigheid en geschillen kunnen belanden opgelost.